Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা

               ৫নং ধারাবারষিা ইউনয়িন পরষিদ
                 উপজলোঃ গুরুদাসপুর, নাটোর ।
               
                 বধিবাভাতা তালকিা

ক্রঃ      নং    ভাতাভোগীর নাম    পতিা/স্বামীর নাম    বয়স      ভাতা পরশিোধ বহি নং    গ্রাম/মহল্লার নাম    ওর্য়াড নং
 ১             ২            ৩      ৪         ৫             ৬      ৭
০১.    রমছো বওেয়া    জং মৃত নাজমুল        ১৮১    সোনাবাজু    ০১
০২.    আবদো বওেয়া    জং মৃত মল্লকি        ১৮২    সোনাবাজু    ০১
০৩.    সুখজান বওেয়া    জং মৃত হাববি        ১৮৩    সোনাবাজু    ০১
০৪.    হাবজোন বওেয়া    জং মৃত দবরি        ১৮৪    সোনাবাজু    ০১
০৫.    জবদো বওেয়া    জং মৃত জাকরে        ১৮৫    সোনাবাজু    ০১
০৬.    আলয়ো বওেয়া    জং মৃত মোজাহার        ৩০৭    পাটপাড়া    ০১
০৭.    রুবয়িা বওেয়া    জং মৃত সফোত        ৫০৫    পাটপাড়া    ০১
০৮.    মালকো বওেয়া    জং মৃত রওশন        ৫০৬    পাটপাড়া    ০১
০৯.    জালমেন বওেয়া    জং মৃত মসলমে        ৫০৭    পাটপাড়া    ০১
১০.    নয়ন বওেয়া    জং মৃত আছরিউদ্দনি        ৫০৮    সোনাবাজু    ০১
১১.    হুজি বওেয়া    জং মৃত কান্দু        ৫০৯    সোনাবাজু    ০১
১২.    মালকো বওেয়া    জং মৃত ফরদি শখে        ৬৬৭    পাটপাড়া    ০১
১৩.    পালনী বওেয়া    জং মৃত বানু        ৬৬৮    সোনাবাজু    ০১
১৪.    জরমিন বওেয়া    পংি-গোকুল        ৭৩৯    সোনাবাজু    ০১
১৫.    আছয়িা বওেয়া    জং মৃত আছরে        ৭৭৩    সোনাবাজু    ০১
১৬.    র্মজনিা বওেয়া    জং মৃত বলোল        ৯৩০    পোঃ পাটপাড়া    ০১
১৭.    মনোয়ারা বওেয়া    জং মৃত আবু রোহনে        ৯৩১    চরকাদহ    ০১
১৮.    জোনাকী বওেয়া    জং মৃত আকবর        ৯৩২    পোঃ পাটপাড়া    ০১
১৯.    জরনিা বওেয়া    জং মৃত জুরম        ৯৩৩    সন্তোষপুর    ০১
২০.    ছামরিন বওেয়া    আহমত        ১২৫৪    পাটপাড়া    ০১
২১.    খয়েজান বওেয়া    মহসনি        ১২৫৫    পাটপাড়া    ০১
২২.    কয়োজান বওেয়া    খান মামুদ        ১২৫৬    পাটপাড়া    ০১
২৩.    মনিা বওেয়া    পংি-মলিন        ১২৫৭    সন্তোষপুর    ০১
২৪.    খদজো বওেয়া    জং মৃত এরশাদ        ১২৫৮    সোনাবাজু    ০১
২৫.    জবদো বওেয়া    জং মৃত ইমারত        ১২৫৯    সোনাবাজু    ০১
২৬.    আনারবী বওেয়া    জং মৃত হযরত        ১২৬০    সোনাবাজু    ০১
২৭.    মালকো বওেয়া    জং মৃত খবরি        ১৮৬    ঝাউপাড়া    ০২
২৮.    মুক্তা বওেয়া    জং মৃত শাহ মামুদ        ১৮৭    ঝাউপাড়া    ০২
২৯.    শহদিা বওেয়া    পংি- কুদরত        ১৮৮    ঝাউপাড়া    ০২
৩০.    খদজো বওেয়া    পংি- বাছরে        ১৮৯    বন্যিাবাড়ী    ০২
৩১.    মরেজান বওেয়া    পংি-মাছমে        ১৯০    বন্যিাবাড়ী    ০২
৩২.    সারজোন বওেয়া    জং ময়জে উদ্দনি        ৩০৮    বন্যিাবাড়ী    ০২
৩৩.    সফুরা বওেয়া    পংি-বাছরে        ৫১০    বন্যিাবাড়ী    ০২
৩৪.    আলয়ো বওেয়া    পংি-বছরি মৃধা        ৫১১    ঝাউপাড়া    ০২
৩৫.    পাখি বওেয়া    জং মৃত জব্বার সরদার        ৫১২    বন্যিাবাড়    ০২
৩৬.    সাবনিা বওেয়া    জং মৃত বাছরে        ৫১৩    বন্যিাবাড়ী    ০২
৩৭.    রাহজোন বওেয়া    জং মৃত আয়তুল্লাহ        ৫১৪    ঝাউপাড়া    ০২
৩৮.    হালমিা বওেয়া    জং মৃত কাশমে        ৬৬৯    বন্যিাবাড়ী    ০২
৩৯.    রবজিান বওেয়া    জং মৃত ওয়াজউদ্দনি        ৬৭০    ঝাউপাড়া    ০২
৪০.    সর্মথ বওেয়া    পংি-বাছরে        ৭৪০    বন্যিাবাড়ী    ০২
৪১.    জমলো বওেয়া    জং মৃত খললিুল        ৯৩৪    ঝাউপাড়া    ০২
৪২.    হালমিা বওেয়া    জং মৃত কাশমে        ৯৩৫    ঝাউপাড়া    ০২
৪৩.    ময়মন বওেয়া    জং মৃত নজরে        ৯৩৬    ঝাউপাড়া    ০২
৪৪.    সুফয়িা বওেয়া    জং মৃত রাজ্জাক        ৯৩৭    বন্যিাবাড়ী    ০২
৪৫.    রোকয়ো বওেয়া    জং মৃত হায়ফত        ১২৬১    ঝাউপাড়া    ০২
৪৬.    ছমরিন বওেয়া    জং মৃত চাঁদ মামুদ        ১২৬২    ঝাউপাড়া    ০২
৪৭.    মন্জুয়ারা বওেয়া    জং মৃত ইসমাইল        ১২৬৩    ঝাউপাড়া    ০২
৪৮.    পরি বওেয়া    জং মৃত তজরে মুহুরী        ১২৬৪    বন্যিাবাড়ী    ০২
৪৯.    রাহলো বওেয়া    জং মৃত বাদল শাহ        ১২৬৫    বন্যিাবাড়ী    ০২
৫০.    সাবনিা বওেয়া    জং মৃত তয়জাল        ১২৬৬    ঝাউপাড়া    ০২
৫১.    সুফয়িা বওেয়া    জং মৃত হাচনে        ১২৬৭    ঝাউপাড়া    ০২
৫২.    মতজিান বওেয়া    জং মৃত জব্বার        ১৯১    পোঃ দড়পিাড়া    ০৩
৫৩.    মরয়িম বওেয়া    জং মৃত খান মামুদ        ১৯২    দঃ নারবিাড়ী    ০৩
৫৪.    অফলো বওেয়া    জং মৃত আবু হান        ১৯৩    দঃ নারবিাড়ী    ০৩
৫৫.    ফয়জান বওেয়া    জং মৃত কায়মে উদ্দনি        ১৯৪    পোয়ালশুরা    ০৩
৫৬.    আছয়িা বওেয়া    জং মৃত আতাহার        ১৯৫    দঃ নারবিাড়ী    ০৩
৫৭.    ফয়জান বওেয়া    জং মৃত খান মামুদ        ৩০৯    পোঃ দড়পিাড়া    ০৩
৫৮.    আফজান বওেয়া    জং মৃত নূর মামুদ        ৫১৫    পোঃ দড়পিাড়া    ০৩
৫৯.    মরয়িম বওেয়া    জং মৃত সাবরে        ৫১৬    পোঃ দড়পিাড়া    ০৩
৬০.    সবনূর বওেয়া    পংি-রসাবরে        ৫১৭    পোঃ দড়পিাড়া    ০৩
৬১.    মইফুল বওেয়া    জং মৃত জাবদে        ৫১৮    পোঃ দড়পিাড়া    ০৩
৬২.    হানে বওেয়া    জং মৃত মরিু        ৫১৯    পোঃ দড়পিাড়া    ০৩
৬৩.    সখমিন বওেয়া    জং মৃত কছমি উদ্দনি        ৬৭১    পোঃ দড়পিাড়া    ০৩
৬৪.    সাজদো বওেয়া    জং মৃত ইগার        ৬৭২    দঃ নারবিাড়ী    ০৩
৬৫.    আনোয়ারা বওেয়া    জং মৃত মোস্তফা        ৭৪১    দঃ নারবিাড়ী    ০৩
৬৬.    সুখদো বওেয়া    জং মৃত শুটকা        ৭৭৪    পোঃ দড়পিাড়া    ০৩
৬৭.    রাবয়ো বওেয়া    জং মৃত আঃ মান্নান        ৯৩৮    পোঃ দড়পিাড়া    ০৩
৬৮.    জাহানারা বওেয়া    জং মৃত খললিুর        ৯৩৯    পোঃ দড়পিাড়া    ০৩
৬৯.    গুলজান বওেয়া    জং মৃত রাজ খাঁ        ৯৪০    পোঃ দড়পিাড়া    ০৩
৭০.    জয়নব বওেয়া    জং মৃত আঃ মোতালবে        ৯৪১    দঃ নারবিাড়ী    ০৩
৭১.    ডলি বওেয়া    জং মৃত জামাল        ১২৬৮    পোয়ালশুরা    ০৩
৭২.    শাহদো বওেয়া    জং মৃত কামাল        ১২৬৯    পোয়ালশুরা    ০৩
৭৩.    নূরজাহান বওেয়া    জং মৃত মুন্নাফ        ১২৭০    পোয়ালশুরা    ০৩
৭৪.    জহুরা বওেয়া    জং মৃত আতাহার        ১২৭১    দঃ নারবিাড়ী    ০৩
৭৫.    মন্তাজ বওেয়া    জং মৃত আরশদে        ১২৭২    দঃ নারবিাড়ী    ০৩
৭৬.    মালকো বওেয়া    জং মৃত কাশমে        ১২৭৩    পোয়ালশুরা    ০৩
৭৭.    মজরিন বওেয়া    জং মৃত গফুর        ১২৭৪    পোয়ালশুরা    ০৩
৭৮.    শান্তি বওেয়া    পংি-খবরি উদ্দনি        ১৩৯৩    পোঃ দড়পিাড়া    ০৩
৭৯.    রাজয়িা বওেয়া    জং মৃত মনরি উদ্দনি        ১৯৬    চলনালী    ০৪
৮০.    বাণী বওেয়া    জং মৃত পরা        ১৯৭    চলনালী    ০৪
৮১.    ফতিা বওেয়া     জং মৃত খোকা        ১৯৮    চলনালী    ০৪
৮২.    মমনো বওেয়া    জং মৃত ওসমান        ১৯৯    চলনালী    ০৪
৮৩.    কছরিন বওেয়া    জং মৃত জনাব        ২০০    চলনালী    ০৪
৮৪.    সরদো বওেয়া    জং মৃত হায়দার        ৩১০    চলনালী    ০৪
৮৫.    মালজিান বওেয়া    জং মৃত রমজান        ৫২০    চলনালী    ০৪
৮৬.    মলে বওেয়া    জং মৃত সকেনে        ৫২১    পাঁচশশিা    ০৪
৮৭.    সনরেজান বওেয়া    জং মৃত নবরি        ৫২২    চলনালী    ০৪
৮৮.    আনোয়ারা বওেয়া    জং মৃত চরেু মন্ডল        ৫২৩    চলনালী    ০৪
৮৯.    কামনিী বওেয়া    জং মৃত ফজল প্রাং        ৫২৪    চলনালী    ০৪
৯০.    পরজিান বওেয়া    জং মৃত এসাহক        ৬৭৩    চলনালী    ০৪
৯১.    সর্মতভান বওেয়া    জং মৃত আতাহার        ৬৭৪    চলনালী    ০৪
৯২.    রহমিা বওেয়া     জং মৃত আজগর        ৭৪২    চলনালী    ০৪
৯৩.    পারভীন বওেয়া    জং মৃত ছলমি        ৯৪২    চলনালী    ০৪
৯৪.    রোজনিা বওেয়া    জং মৃত নজরিউদ্দনি        ৯৪৩    চলনালী    ০৪
৯৫.    জামনো বওেয়া     জং মৃত খবরি        ৯৪৪    চলনালী    ০৪
৯৬.    নগিারজান বওেয়া    জং মৃত সুবল        ৯৪৫    চলনালী    ০৪
৯৭.    আছমা বওেয়া      জং মৃত সাখাত        ১২৭৫    চলনালী    ০৪
৯৮.    ফরিোজা বওেয়া    জং মৃত আলী        ১২৭৬    চলনালী    ০৪
৯৯.    জুলখো বওেয়া    জং মৃত মজিান        ১২৭৭    চলনালী    ০৪
১০০.    তাহরো বওেয়া    জং মৃত কছতিুল        ১২৭৮    চলনালী    ০৪
১০১.    তুলসী বওেয়া    জং মৃত গোপাল        ১২৭৯    চলনালী    ০৪
১০২.    জহুরা বওেয়া     জং মৃত হযরত        ১২৮০    চলনালী    ০৪
১০৩.    মমতা বওেয়া     জং মৃত মক্কলে        ১২৮১    চলনালী    ০৪
১০৪.    সাজদো বওেয়া    জং মৃত ওয়াজদে        ১৩৯২    চলনালী    ০৪
১০৫.    সামরিন বওেয়া    জং মৃত ডমন        ২০১    শধিুলী    ০৫
১০৬.    আফরোজা বওেয়া    জং মৃত শুটকা শাহ        ২০২    শধিুলী    ০৫
১০৭.    আছয়িা বওেয়া    জং মৃত আখরে        ২০৩    শধিুলী    ০৫
১০৮.    খবরিন বওেয়া    জং মৃত হাববি        ২০৪    শধিুলী    ০৫
১০৯.    লুৎফা বওেয়া    জং মৃত জুরান        ২০৫    শধিুলী    ০৫
১১০.    মজরিন বওেয়া    পংি-তজরে উদ্দনি        ৩১১    শধিুলী    ০৫
১১১.    বাছরেন বওেয়া    জং মৃত জয়নাল        ৫২৫    শধিুলী    ০৫
১১২.    আলয়ো বওেয়া    জং মৃত ওয়াইউদ্দনি        ৫২৬    শধিুলী    ০৫
১১৩.    জমলো বওেয়া    জং মৃত ইয়ারতুল্লা        ৫২৭    শধিুলী    ০৫
১১৪.    সুশীলা    জং মৃত হরপিদ        ৫২৮    শধিুলী    ০৫
১১৫.    জোসনা বওেয়া    জং মৃত সামাদ        ৫২৯    শধিুলী    ০৫
১১৬.    জন্নিাহ বওেয়া    জং মৃত জারান মুন্সি        ৬৭৫    শধিুলী    ০৫
১১৭.    রাহমিা বওেয়া    জং মৃত আয়ছার        ৬৭৬    শধিুলী    ০৫
১১৮.    সাবদো বওেয়া    জং মৃত ফরমান        ৭৪৩    শধিুলী    ০৫
১১৯.    বুরদিাস্য    জং মৃত বীরনে        ৭৭৫    শধিুলী    ০৫
১২০.    তহমনিা বওেয়া    জং মৃত ওমর        ৯৪৬    শধিুলী    ০৫
১২১.    সোনাভান বওেয়া    জং মৃত আবুল        ৯৪৭    শধিুলী    ০৫
১২২.     সুমতি    জং মৃত হরপিদ        ৯৪৮    শধিুলী    ০৫
১২৩.    সৌভাগ্য রানী    জং মৃত সত্যন্দ্রেনাথ        ৯৪৯    শধিুলী    ০৫
১২৪.    দুলু বওেয়া    জং মৃত গৌর ঘোষ        ১২৮২    শধিুলী    ০৫
১২৫.    মমনো বওেয়া    জং মৃত আবুল        ১২৮৩    শধিুলী    ০৫
১২৬.    আমরিন বওেয়া    জং মৃত লতফি        ১২৮৪    শধিুলী    ০৫
১২৭.    লুৎফা বওেয়া    জং মৃত ইয়াদ        ১২৮৫    শধিুলী    ০৫
১২৮.    ফাতমো বওেয়া    জং মৃত গয়সে        ১২৮৬    শধিুলী    ০৫
১২৯.    সালহো বওেয়া    জং মৃত আছালত        ১২৮৭    শধিুলী    ০৫
১৩০.    ফুলজান বওেয়া    জং মৃত কাশান        ১২৮৮    শধিুলী    ০৫
১৩১.    ছাবদো বওেয়া    জং মৃত কাদরে মোল্ল্যা        ২০৬    চরকাদহ    ০৬
১৩২.    মরয়িম বওেয়া    জং মৃত ইয়ার উদ্দনি        ২০৭    চরকাদহ    ০৬
১৩৩.    মালকো বওেয়া     জং মৃত কাদরে        ২০৮    চরকাদহ    ০৬
১৩৪.    সলোকী বওেয়া     জং মৃত ভোলা        ২০৯    চরকাদহ    ০৬
১৩৫.    সাগরী বওেয়া    জং মৃত আবুল হোসনে        ২১০    চরকাদহ    ০৬
১৩৬.    জরনিা বওেয়া    জং মৃত আফছার        ৩১২    চরকাদহ     ০৬
১৩৭.    রমনী বওেয়া    জং মৃত সলমোন        ৫৩০    চরকাদহ    ০৬
১৩৮.    ছরমিন বওেয়া    জং মৃত মফলে        ৫৩১    চরকাদহ    ০৬
১৩৯.    আলকেজান বওেয়া    জং মৃত জনোত        ৫৩২    চরকাদহ দঃ পাড়া    ০৬
১৪০.    ছারদো বওেয়া    জং মৃত কালাম        ৫৩৩    চরকাদহ চঃি পাড়া    ০৬
১৪১.    তয়ফুল বওেয়া    জং মৃত জামাত        ৫৩৪    চরকাদহ পঃ পাড়া    ০৬
১৪২.    পয়িারজান বওেয়া    জং মৃত ফয়জে উদ্দনি        ৬৭৭    চরকাদহ    ০৬
১৪৩.    নগোরজান বওেয়া    জং মৃত ইসমাইল        ৬৭৮    চরকাদহ    ০৬
১৪৪.    জমলো বওেয়া    জং মৃত রউফ        ৭৪৪    চরকাদহ    ০৬
১৪৫.    সুখজান বওেয়া    জং মৃত কমদে        ৯৫০    চরকাদহ    ০৬
১৪৬.    সারজোন বওেয়া    জং মৃত ছলমে        ৯৫১    চরকাদহ    ০৬
১৪৭.    আমনো বওেয়া    জং মৃত রওশন        ৯৫২    চরকাদহ    ০৬
১৪৮.    ছায়দো বওেয়া    জং মৃত মকছদে        ৯৫৩    চরকাদহ    ০৬
১৪৯.    উম্মহোন বওেয়া    জং মৃত শহদিুল        ১২৮৯    চরকাদহ    ০৬
১৫০.    গুলজান বওেয়া    জং মৃত বদর        ১২৯০    চরকাদহ    ০৬
১৫১.    খাজা বওেয়া    জং মৃত আবুল        ১২৯১    চরকাদহ    ০৬
১৫২.    অতমিন বওেয়া    জং মৃত খায়তুল্লা        ১২৯২    চরকাদহ    ০৬
১৫৩.    জামলো বওেয়া    জং মৃত মানকি        ১২৯৩    চরকাদহ চঃি পাড়া    ০৬
১৫৪.    রমদো বওেয়া    জং মৃত রায়তুল্লাহ        ১২৯৪    চরকাদহ    ০৬
১৫৫.    ছরমিন বওেয়া    জং মৃত বাদশা        ১২৯৫    চরকাদহ    ০৬
১৫৬.    বাছয়িা বওেয়া    জং মৃত জনাব        ২১১    তালবাড়য়িা    ০৭
১৫৭.    ফলিি বওেয়া    জং মৃত শুকুর সরকার        ২১২    তালবাড়য়িা    ০৭
১৫৮.    আচনে বওেয়া    জং মৃত কাদরে        ২১৩    উদবাড়য়িা    ০৭
১৫৯.    তলেফুল বওেয়া    জং মৃত মছেরে        ২১৪    উদবাড়য়িা    ০৭
১৬০.    জয়নব বওেয়া    জং মৃত জামাল        ২১৫    উদবাড়য়িা    ০৭
১৬১.    রবজিান বওেয়া    জং মৃত কলমিউদ্দনি        ৩১৩    উদবাড়য়িা    ০৭
১৬২.    সলেনিা বওেয়া    জং মৃত আঃ রাজ্জাক        ৫৩৫    উদবাড়য়িা    ০৭
১৬৩.    সোনাভান বওেয়া    পংি-গণি        ৫৩৬    দাদুয়া    ০৭
১৬৪.    রনিা বওেয়া    জং মৃত মজবির        ৫৩৭    দাদুয়া    ০৭
১৬৫.    আলয়ো বওেয়া    জং মৃত জামদে        ৫৩৮    তালবাড়য়িা    ০৭
১৬৬.    নলিু বওেয়া    জং মৃত এসকনে        ৫৩৯    উদবাড়য়িা    ০৭
১৬৭.    জলেকো     জং মৃত আব্দুর রহমান        ৬৭৯    ধারাবারষিা    ০৭
১৬৮.    সাগরজান বওেয়া    জং মৃত খুরশদি        ৬৮০    ধারাবারষিা    ০৭
১৬৯.    তয়ফুল বওেয়া    জং মৃত তালবে        ৭৪৫    উদবাড়য়িা    ০৭
১৭০.    কমনো বওেয়া    জং মৃত মঙ্গল        ৭৭৬    উদবাড়য়িা    ০৭
১৭১.    কুলছুম বওেয়া    জং মৃত মাহাবুর        ৯৫৪    উদবাড়য়িা    ০৭
১৭২.    তহমনিা বওেয়া    জং মৃত আক্কলে        ৯৫৫    উদবাড়য়িা    ০৭
১৭৩.    মফজিান বওেয়া    জং মৃত আজগর        ৯৫৬    দাদুয়া    ০৭
১৭৪.    আছয়িা বওেয়া    জং মৃত সামসুল        ৯৫৭    তালবাড়য়িা    ০৭
১৭৫.    জহুরা বওেয়া    জং মৃত লুৎফর        ১২৯৬    তালবাড়য়িা    ০৭
১৭৬.    জাহানারা বওেয়া     জং মৃত তমজে        ১২৯৭    তালবাড়য়িা    ০৭
১৭৭.    জরনিা বওেয়া    জং মৃত হরফ        ১২৯৮    তালবাড়য়িা    ০৭
১৭৮.    আনোয়ারা বওেয়া    জং মৃত সকেন্দোর        ১২৯৯    দাদুয়া    ০৭
১৭৯.    রমলো বওেয়া    জং মৃত সরবতী        ১৩০০    উদবাড়য়িা    ০৭
১৮০.    জামলো বওেয়া    জং মৃত মকলছে        ১৩০১    উদবাড়য়িা    ০৭
১৮১.    জহুরা বওেয়া    জং মৃত আছমে        ১৩০২    দাদুয়া    ০৭
১৮২.    রাহলো বওেয়া    জং মৃত ইব্রাহমি        ১৩৯৪    উদবাড়য়িা    ০৭
১৮৩.    রওশনারা বওেয়া    পংি-দৌলত        ২১৬    ধারাবারষিা    ০৮
১৮৪.    রজিয়িা বওেয়া    জং মৃত নূর মোহাম্মাদ        ২১৭    ধারাবারষিা    ০৮
১৮৫.    রংফুল বওেয়া    জং মৃত জয়নাল        ২১৮    ধারাবারষিা    ০৮
১৮৬.    শাহারা বওেয়া    জং মৃত মন্তাজ        ২১৯    ধারাবারষিা    ০৮
১৮৭.    সুফয়িা বওেয়া    জং মৃত বুরুজ আলী        ২২০    ধারাবারষিা    ০৮
১৮৮.    আয়মালা বওেয়া    জং মৃত লোকমান        ৩১৪    ধারাবারষিা    ০৮
১৮৯.    জাহদো বওেয়া    জং মৃত মুনছরে        ৫৪০    ধারাবারষিা    ০৮
১৯০.    রাশদিা বওেয়া    জং মৃত আঃ রাজ্জাক        ৫৪১    ধারাবারষিা    ০৮
১৯১.    মইফুল    জং মৃত ময়জে উদ্দনি        ৫৪২    ধারাবারষিা    ০৮
১৯২.    রবলো    জং মৃত শাকলি         ৫৪৩    ধারাবারষিা    ০৮
১৯৩.    কাবরে    জং মৃত রওশন        ৫৪৪    ধারাবারষিা    ০৮
১৯৪.    মনোয়ারা বওেয়া    জং মৃত পবন        ৬৮১    ধারাবারষিা    ০৮
১৯৫.    শুকদো বওেয়া    জং মৃত মহসনি        ৮৬২    ধারাবারষিা    ০৮
১৯৬.    জোস্না বওেয়া    জং মৃত আতাহার        ৭৪৬    ধারাবারষিা    ০৮
১৯৭.    জাহদো বওেয়া    জং মৃত আক্কাছ আলী        ৯৫৮    ধারাবারষিা    ০৮
১৯৮.    হামদিা বওেয়া    জং মৃত আঃ জব্বার         ৯৫৯    ধারাবারষিা    ০৮
১৯৯.    সাহলো বওেয়া    জং মৃত রাজ্জাক        ৯৬০    ধারাবারষিা    ০৮
২০০.    ললিি বওেয়া    জং মৃত জললি        ৯৬১    ধারাবারষিা    ০৮
২০১.    ছবলো বওেয়া    জং মৃত নবীর        ১৩০৩    ধারাবারষিা    ০৮
২০২.    সাগরি বওেয়া    জং মৃত ছানোয়ার        ১৩০৪    ধারাবারষিা    ০৮
২০৩.    মমনো বওেয়া    জং মৃত সোলায়মান        ১৩০৫    ধারাবারষিা    ০৮
২০৪.    ছবলো বওেয়া    জং মৃত আবুল        ১৩০৬    ধারাবারষিা    ০৮
২০৫.    লবজিান বওেয়া    জং মৃত আছমন        ১৩০৭    ধারাবারষিা    ০৮
২০৬.    জবলো বওেয়া    জং মৃত রজোউল        ১৩০৮    ধারাবারষিা    ০৮
২০৭.    মল্লকিজান বওেয়া    জং মৃত আঃ গফুর        ১৩০৯    ধারাবারষিা    ০৮
২০৮.    সখমিন    জং মৃত রুকশা        ২২১    খাঁকড়াদহ    ০৯
২০৯.    আকলমিা বওেয়া    জং মৃত সাকরি উদ্দনি        ২২২    খাঁকড়াদহ    ০৯
২১০.    আকলমিা বওেয়া    জং মৃত         ২২৩    খাঁকড়াদহ    ০৯
২১১.    গোলজোন    জং মৃত কফোত আলী        ২২৪    খাঁকড়াদহ    ০৯
২১২.    ময়জান বওেয়া    জং মৃত মকছদে আলী        ২২৫    খাঁকড়াদহ    ০৯
২১৩.    ছরমিন বওেয়া    জং মৃত আসমত        ৩১৫    খাঁকড়াদহ    ০৯
২১৪.    শাহানাজ বওেয়া    জং মৃত লাল্টু        ৫৪৫    খাঁকড়াদহ    ০৯
২১৫.    জবদো বওেয়া    জং মৃত বাদল        ৫৪৬    খাঁকড়াদহ    ০৯
২১৬.    ইয়ারুল বওেয়া    জং মৃত লহর উদ্দনি        ৫৪৭    খাঁকড়াদহ    ০৯
২১৭.    বলেজান বওেয়া    জং মৃত নজরে উদ্দনি        ৫৪৮    খাঁকড়াদহ    ০৯
২১৮.    আলমবী বওেয়া    জং মৃত আলম        ৫৪৯    খাঁকড়াদহ    ০৯
২১৯.    আবদো বওেয়া    কতিাব আলী        ৬৮৩    খাঁকড়াদহ    ০৯
২২০.    ছবলো বওেয়া    জং  মৃত হাচনে        ৬৮৪    খাঁকড়াদহ    ০৯
২২১.    আলয়ো বওেয়া    জং মৃত আজগর        ৭৪৭    খাঁকড়াদহ    ০৯
২২২.    জরফিুল বওেয়া     জং মৃত কতেু         ৯৬২    খাঁকড়াদহ    ০৯
২২৩.    মনোয়ারা বওেয়া    জং মৃত মারফত        ৯৬৩    খাঁকড়াদহ    ০৯
২২৪.    ফাইমা বওেয়া    পংি-আলম        ৯৬৪    খাঁকড়াদহ    ০৯
২২৫.    আমনো বওেয়া    জং মৃত আজমিুদ্দনি        ৯৬৫    খাঁকড়াদহ    ০৯
২২৬.    হালমিা বওেয়া    জং মৃত আফাজ উদ্দনি         ১৩১০    খাঁকড়াদহ    ০৯
২২৭.    আনোয়ারা বওেয়া    জং মৃত শমজান        ১৩১১    খাঁকড়াদহ    ০৯
২২৮.    আসমানী বওেয়া    জং মৃত সাবান        ১৩১২    খাঁকড়াদহ    ০৯
২২৯.    রুবি বওেয়া    জং মৃত রায়হান        ১৩১৩    খাঁকড়াদহ    ০৯
২৩০.    গোলনেুর বওেয়া    জং মৃত দছেরে        ১৩১৪    খাঁকড়াদহ    ০৯
২৩১.    সূয্য বওেয়া    জং মৃত লবরি উদ্দনি        ১৩১৫    খাঁকড়াদহ    ০৯
২৩২.    বাছরিন বওেয়া    জং মৃত আদালত        ১৩১৬    খাঁকড়াদহ    ০৯